مبانی اسلام ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹

مدت زمان
3

تفسیر فقره : "یعبدک لایشرک بک شیئا"

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی