مبانی اسلام افشاء نفاق واعلام مباهله

مدت زمان
2

افشاء نفاق و اعلام مباهله نسبت به مدعیان دروغین (2) - مبانی اسلام - افشاء نفاق واعلام مباهله - ج2 - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتبیانات حضرت آیت اللَه طهرانی در تاریخ 14 شوال المکرم سال 1434 هجری قمری در شهر اراک