مبانی اسلام افشاء نفاق واعلام مباهله

مدت زمان
2

افشاء نفاق و اعلام مباهله نسبت به مدعیان دروغین (2) - مبانی اسلام - افشاء نفاق واعلام مباهله - ج2 - آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتبیانات حضرت آیت اللَه طهرانی در تاریخ 14 شوال المکرم سال 1434 هجری قمری در شهر اراک