مبانی اسلام

مدت زمان

عقلانیت در فرهنگ عاشوراء - مبانی اسلام - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسفار ۷۲۳: عقلانیت در فرهنگ عاشوراء -