مبانی اسلام

مدت زمان

قابلیت تاثیر پذیری انسان در شرایط گوناگون (اهواز ) - مبانی اسلام - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتاهواز : قابلیت تاثیر پذیری انسان در شرایط گوناگون