مبانی اسلام افشاء نفاق واعلام مباهله

مدت زمان
1

افشاء نفاق و اعلام مباهله نسبت به مدعیان دروغین (1)

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتبیانات حضرت آیت اللَه طهرانی در تاریخ 10 شوال المکرم سال 1434 هجری قمری در شهر قزوین پیرامون سوالات و اشکالات وارده در رابطه با وصایت مرحوم علامه طهرانی رضوان اللَه علیه