اسرار عاشورا از نگاه اهل معرفت - محرم الحرام 1442 - جلسه4

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1442/01/03

توضیحاتبرگزیده ای از شرح حدیث عنوان بصری جلسه 113

* دیدگاه عوام راجع به قیام سیدالشهداء علیه السلام
* منحصر نبودنِ قیام امام حسین علیه السلام در مبارزه با ظلم
* جریان کربلا، بخشی از واقعیت امام حسین علیه السلام
* هدف از قیام امام حسین علیه السلام از نگاه مکتب عرفان
* برخی از حالاتِ شیفتۀ امام حسین علیه السلام، حاج هادی ابهری
* نامه هشدارآمیز مرحوم علامه طهرانی به حاج هادی ابهری و اتمام حجّت با او
* ضرورت تدبّر و تأمّل در سیرۀ امام حسین علیه السلام و جریانات عاشورا
* اهمیت نگاه جامع وکلان به همۀ ابعاد وجودی سیدالشهداء علیه السلام
* امام زمان علیه السلام، تنها حسینِ زمان
* اهمیت مقابله با ظلم در همۀ ابعاد فردی و اجتماعی
* رفتار سیدالشهداء علیه السلام با حرّ، نمونه‌ای از دریای رحمت حسینی