برگزیده‌ها اسرار عاشورا از نگاه اهل معرفت - محرم الحرام 1442

تاریخ سخنرانی 1442/01/07مدت زمان
8

شب هشتم: اقامه مجالس سیدالشهداء مقدمه وصول به حقیقت ولایت آن حضرت (قسمت اول) - برگزیده‌ها - اسرار عاشورا از نگاه اهل معرفت - محرم الحرام 1442 - بخش8 - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتبرگزیده ای از شرح حدیث عنوان بصری جلسه 185
* اهمیت اطلاع از مبانی بزرگان به منظور رسیدن به درجات عالی معرفت
* شدت مصائب وارده بر اهل بیت علیهم السلام در جریان عاشورا
* جهالت و نادانی برخی نویسندگان از عملکرد امام سجاد علیه السلام در روز عاشورا
* شدت مصائب وارده بر امام سجاد علیه الس...