برگزیده‌ها اسرار عاشورا از نگاه اهل معرفت - محرم الحرام

تاریخ سخنرانی 1442/01/06مدت زمان
7

شب هفتم: نقش حضرت علی اصغر در رساندن پیام عاشورا - برگزیده‌ها - اسرار عاشورا از نگاه اهل معرفت - محرم الحرام - بخش7 - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتبرگزیدهای از طرح مبانی اسلام
* واقعۀ كربلا جداکنندۀ حق از باطل
* تفاوت واقعۀ عاشورا با سایر حوادث و جنگ‌ها
* مقام اصحاب امام حسین عليه السلام و جایگاه آنان در نزد خداوند متعال
* مقایسۀ سایر شهدا با فرزندان و اصحاب امام حسین علیه السلام، خطایی بس بزرگ!
* علوّ منزلت و جایگاه حضرت ...