برگزیده‌ها ادعیۀ ماه رجب

تاریخ سخنرانی 1442/07/09مدت زمان

ادعیۀ ماه رجب: دعای امام صادق علیه السلام (اللهم انی اسئلک صبر الشاکرین لک) - برگزیده‌ها - ادعیۀ ماه رجب - مداح شماره 2

سخنرانمداح شماره 2

توضیحاتدعای امام صادق علیه السلام (اللهم انی اسئلک صبر الشاکرین لک)