گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 159
تاریخ ثبت 1439/02/15
فلسفه غیبت امام زمان عجل اللَه تعالی فرجه الشریف

بسم اللَه الرحمن الرحیم.
باسلام.
فلسفه غیبت امام عصر و انتظار و ظهور آن حضرت چیست؟
هو العلیم
آمادگی و استعداد مردم برای پذیرش احکام الهی.