گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1679
تاریخ ثبت 1439/02/15
استماع موسیقی هنگام مشاهده فیلم

با سلام چند سؤال با سپاس از جوابگویتان آدرس مکان جلسات و مکان اقامه نماز آیت اللَه طهرانی 2 امکان ملاقات حضوری وخصوصی وجود دارد؟ 2 سر گرمى به امور لهو که از گناهان کبیره است در جوامع امروزی چند مصداق ازآن را بیان کنید آیا نگاه کردن به فیلم لغو است؟ آنطور که من فهمیدم هر نوع موسیقی اثر وضعی دارد بر روح آیا در صورت حلیت بعض اقسام موسیقی وهمرای موسیقی با تصویر یک فیلم میتوان به آن فیلم نگاه کرد آیا اثر وضعی دارد؟ اگر گفته شود به صورت مطلق حرام است در جمع یک خانواده که مثلا سر سفره غذا تلویزیون روشن است و فیلم وموسیقی پخش می شود انسان چه باید بکند از تاثیر وضعی واجتناب ناپذیر آن بر روح جلوگیری کند؟ آیا بعضی که عنوان می کنند فیلمی را که به همراه آن موسیقی هم پخش می شود می توان بدون توجه و استماع موسیقی نگاه کرد,درست است با تشکر
هوالعلیم
1 بنده جائی اقامه نماز نمی کنم و فرصتی برای زیارت دوستان ندارم و لذا از این بابت شرمنده هستم.
2 موسیقی حرام می باشد و اثر وضعی بر روح و روان انسان باقی می گذارد و موجب حجاب نفس خواهد شد و انسان را از خدا دور می کند و لذا می توانیم آن را از جمله موارد لهو بشمار بیاوریم زیرا لهو به هر عملی گفته می شود که یک منظور عقلانی و شرعی در آن وجود نداشته باشد و باعث اتلاف عمر گردد و در بعضی موارد اثری زیانبار بر روح و جان انسان وارد می نماید.