پرسش و پاسخ های مربوط به اثر وضعی

تعداد: 6
پرسش: اثر وضعی شهادت درست برعلیه اشخاص

کد: 2213گروه: اعتقادات

سلام علیکم

حقیربه همراه یکی از دوستان به عنوان شاهد برعلیه یکی از طلاب حوزه علمیه به دادسرای ویژه روحانیت مراجعه نموده و سپس حکمی که صادر گردید منجربه اخذ تعهد و سوء سابقه برای ایشان در پرونده شان شد. باتوجه به اینکه بنده هیچگونه مطلب کذبی ننوشتم از محضرحضرتعالی تقاضا دارم که به این سؤال پاسخ دهید:که آیا این شهادتی که داده ام و راست هم بوده اثر وضعی بدی دارد و در آینده بر زندگی بنده تاثیر می گذارد یا خیر؟

هوالعلیم

اگر در اداء این شهادت طبق بنای شرع و رضای الهی اقدام کرده اید تأثیری نخواهد داشت.

پرسش: اثر وضعی افعال بر نفس

کد: 2212گروه: اعتقادات
سلام علیکم
اثر وضعی چیست ؟ و ایا اینکه میگویند جاهل به شراب هم اگر شراب بخورد مست میشود و این اثر وضعی انست صحیح است ؟ایا لقمه ای که حرام است و انسان نمیداند بر نفس انسان اثر میگذارد ؟

هو العلیم

اثر وضعی حالتی است که بواسطۀ انجام کاری برای انسان حاصل می شود مانند اداء نماز که موجب نورانیّت و انجام گناه که باعث کدورت نفس می گردد.جاهل اگر از روی عدم اطلاع به حکم، شراب بنوشد گرچه مست می شود ولی اثر وضعی که کدورت است برای او حاصل نمی شود وهمینطور لقمۀ حرام البته انسان باید فوراً پس از اطلاع اجتناب نموده ،توبه کند و در این صورت بر او باکی نخواهد بود.

پرسش: اثر وضعی اشیاء

کد: 2211گروه: اعتقادات
اثر وضعی چیست و آیا در همه جا عمل می کند و اگر یک نفر فکر کند که این شراب آب است آیا اثر وضعی دارد؟

هو العلیم

اگر شخص جاهل باشد تأثیر ندارد.

پرسش: استماع موسیقی هنگام مشاهده فیلم

کد: 1679گروه: احکام

با سلام چند سؤال با سپاس از جوابگویتان آدرس مکان جلسات و مکان اقامه نماز آیت اللَه طهرانی

1 امکان ملاقات حضوری وخصوصی وجود دارد؟

2 سر گرمى به امور لهو که از گناهان کبیره است در جوامع امروزی چند مصداق ازآن را بیان کنید آیا نگاه کردن به فیلم لغو است؟ آنطور که من فهمیدم هر نوع موسیقی اثر وضعی دارد بر روح آیا در صورت حلیت بعض اقسام موسیقی وهمرای موسیقی با تصویر یک فیلم میتوان به آن فیلم نگاه کرد آیا اثر وضعی دارد؟ اگر گفته شود به صورت مطلق حرام است در جمع یک خانواده که مثلا سر سفره غذا تلویزیون روشن است و فیلم وموسیقی پخش می شود انسان چه باید بکند از تاثیر وضعی واجتناب ناپذیر آن بر روح جلوگیری کند؟ آیا بعضی که عنوان می کنند فیلمی را که به همراه آن موسیقی هم پخش می شود می توان بدون توجه و استماع موسیقی نگاه کرد,درست است با تشکر

هوالعلیم

1 بنده جائی اقامه نماز نمی کنم و فرصتی برای زیارت دوستان ندارم و لذا از این بابت شرمنده هستم.

2 موسیقی حرام می باشد و اثر وضعی بر روح و روان انسان باقی می گذارد و موجب حجاب نفس خواهد شد و انسان را از خدا دور می کند و لذا می توانیم آن را از جمله موارد لهو بشمار بیاوریم زیرا لهو به هر عملی گفته می شود که یک منظور عقلانی و شرعی در آن وجود نداشته باشد و باعث اتلاف عمر گردد و در بعضی موارد اثری زیانبار بر روح و جان انسان وارد می نماید.

پرسش: اهدای عضو بدن

کد: 967گروه: احکام
سلام علیکم
احتراما مستدعی است نظر حضرتعالی در مورد 4سؤال ذیل:
1 اهداکردن عضوی از بدن شخصی که در قید حیات است به فردی که حیاتش به این عضو اهدائی بسته است چه به صورت رایگان یادر مقابل وجه.
2 وصیت کردن به اینکه بعداز مرگ من اعضای بدنم را به افراد نیازمند اهدا یا بفروشید ایا این وصیت جائز است
3 حکم شرعی مبالغی که خود انسان یا وصیش در قبال فروش اعضاء بدن بدست میاورد چیست
4 اگر عضوی که مدتی در بدن فردی بوده و بعد به فرد دیگری پیوند زده شده دچار خیر یا شری و گناه یا ثوابی در نفس قبلی بوده در این نفس جدید چه اثرات وضعی خواهد داشت

هوالعلیم

1 حرام است.

2
به این سؤال قبلا پاسخ داده شده است
،مجملاً اینکه در این مورد وصیت نافذ نیست.

3 اگر اعطاء عضو حرام باشد مبلغ نیز حرام خواهد بود. و اما در مورد متوفّی بر فرض جواز اشکالی ندارد.

3 در هر صورت وجود عضوی در بدن انسان متأثر به آثار خیر و شرّ خواهد شد.ولی مسألۀ تاثیرگذاری در اینجا به نحوی که موجب تبدّل و تحوّل آن فرد گردد منتفی است.

پرسش: مراقبه از لقمه مشکوک و اثر وضعی ان

کد: 607گروه: اخلاق وعرفان
آيا مراقبه از خوردن لقمه مشكوك توسط مادر باردار لازم است؟ و اگر مادري لقمه اي را در حالي خورد كه از حرام بودن آن اطلاعي نداشت، آيا آن لقمه حرام اثري وضعي بر جنين دارد يا خير؟

هوالعلیم

بلی لازم است، و اگر متوجه شد لقمه مشکوک است، باید پول آنرا به فقیر بپردازد.