گروه پرسشاحکام
کدرهگیری 1772
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

حکم نشستن بین دو سجده و اذان گفتن


با سلام. 1 آیا بین دو سجده نماز حتما باید کاملا بنشینیم و بعد به سجده دوم برویم یا صرف برداشتن سر از مهر کافی است؟ 2 آیا شنیدن اذان از شخص دیگر و یا از رادیو کافی است یا اینکه خودمان هم باید اذان بگوییم؟

هوالعلیم


1
باید کاملاً بنشینیم.
2
باید خود اذان بگوئیم.