پرسش و پاسخ های مربوط به اذان و اقامه

تعداد: 4
پرسش: وقت نماز صبح

کد: 1860گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم
با سلام و عرض ادب آیا این که گفته می شود نماز صبح را نسبت به هنگام اذان قدری دیرتر بخوانید صحیح است؟ اگر اینطور است به چه مقدار؟ با تشکر

هوالعلیم

همان موقع اذان کافی است.

پرسش: حکم نشستن بین دو سجده و اذان گفتن

کد: 1772گروه: احکام
با سلام. 1 آیا بین دو سجده نماز حتما باید کاملا بنشینیم و بعد به سجده دوم برویم یا صرف برداشتن سر از مهر کافی است؟ 2 آیا شنیدن اذان از شخص دیگر و یا از رادیو کافی است یا اینکه خودمان هم باید اذان بگوییم؟

هوالعلیم


1
باید کاملاً بنشینیم.
2
باید خود اذان بگوئیم.

پرسش: ایا اشهد ان علیا ولی الله جزو اذان و اقامه است یا خیر

کد: 1747گروه: احکام
آیا اشهد ان علیا ولی اللَه جزو اذان و اقامه است یا نه؟

هو العلیم


مستحّب است گفته شود ولی داخل در اجزای آن نیست.

پرسش: اقامه در نماز

کد: 1739گروه: احکام
گفتن اقامه نماز چه حكمي دارد؟ اگر قبل از نماز خوانده نشود چه حكمي دارد؟

هو العالم

اقامه بسیار مؤکّد است و اگر قبل از رکوع انسان متوجّه شود نگفته است بهتر است نماز را بشکند و اقامه گوید