گروه پرسشاحکام
کدرهگیری 1830
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

کیفیت نماز ظهر و عصر بعد از نماز جمعه


اگر کسی در نماز جمعه شرکت نکند ، آیا بر او واجب است که بعد از اقامه نماز جمعه ، نماز ظهر و عصر را بجا آورد ؟

هوالعلیم.

نیاز به اقامۀ نماز پس از نماز جمعه نیست.