گروه پرسشاحکام
کدرهگیری 1878
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

نماز جماعت


با سلام در رکعت دوم اگر امام جماعت به رکوع رفته و سر از رکوع بردارد و ماموم هنوز در حال قنوت باشد و به رکوع امام نرسد تکلیف ماموم چیست؟

هوالعلیم

نماز صحیح است.