پرسش و پاسخ های مربوط به قنوت

تعداد: 7
پرسش: نماز خواندن در مقابل ائینه اقتداء زن به زن در نماز

کد: 1881گروه: احکام
1 نماز خواندن جلوی آینه اشکال دارد؟ حتی اگر به آن نگاه نکنیم.
2 در هنگام نماز روی پا باید پوشیده باشد؟ کف پا چطور؟ در مقابل نامحرم چه طور؟
3 خانمها می توانند پشت سر خانم نماز بخوانند؟
4 در قنوت نماز می توان فارسی دعا کرد؟
5 آیا نیت نماز را می توان در رکعت دوم تغییر داد؟مثلا احساس کنم توجهم به نماز نبوده و بخواهم دوباره آن را ادا کنم و آنرا به عنوان نماز قضا بخوانم
ممنون از شما

هوالعلیم


1 در صورتی که ذهن متوجّه آن نشود اشکال ندارد.
2 کف پا اشکال ندارد. در مقابل نامحرم هم همینطور
3 اقتداء زن به زن مانعی ندارد.
4 در نماز های مستحبّ می توان قنوت را به فارسی گفت.
5 نیّت را نباید تغییر داد.

پرسش: نماز جماعت

کد: 1878گروه: احکام
با سلام در رکعت دوم اگر امام جماعت به رکوع رفته و سر از رکوع بردارد و ماموم هنوز در حال قنوت باشد و به رکوع امام نرسد تکلیف ماموم چیست؟

هوالعلیم

نماز صحیح است.

پرسش: نحوه خواندن قنوت

کد: 1837گروه: احکام
سلام.حالت قرار گرفتن دستها در قنوت در نماز مستحب و واجب بهم چسبیده باشد یا با فاصله و جدا دستها تا سینه باشد یا صورت

هوالعلیم


فاصله نداشته باشد.

پرسش: قنوت در نماز

کد: 1815گروه: احکام
با سلام
لطفا فلسفه و زمان قنوت در نماز را توضیح فرمایید
در واقع از چه زمان قنوت وارد نماز ما شیعیان شد
لطفا منبعی قوی در رابطه با اثبات امام زمان معرفی فرمایید
من اللَه توفیق

هوالعلیم

از زمان رسول خدا (صلی اللَه علیه و آله و سلّم)

پرسش: قنوت

کد: 1814گروه: احکام
آيا مي توان در قنوت جمله بسم اللَه الرحمن الرحيم گفت ؟

هوالعلیم

بلی.

پرسش: تفاوت میان قنوت و امین بعد از حمد

کد: 1752گروه: احکام
سلام عليكم
آيا در نماز هاي مستحبي مي توان قنوت نماز را به زبان فارسي گفت؟
لطفا بفرماييد چرا گفتن آمين بعد از حمداشكال دارد ولي خواندن قنوت ما اشكال ندارد؟(هر دو حالت دعايي دارد)
و من ا.. توفيق

هوالعلیم

1 اشکالی ندارد.
2 آمین از مبدعات خلیفۀثانی است و در سنت رسول خدا وائمه علیهم السلام نیامده است فلذا اشکال دارد.

پرسش: ایا قنوت از زمان پیامبر اکرم بوده است

کد: 1750گروه: احکام
با سلام
ایا قنوت نماز از زمان پیامبر ص در نماز قرار داده شده یا توسط معصومین دیگر
و چرا اهل سنت قنوت را انجام نمیدهد

هوالعلیم

مسلم از زمان رسول خدا بوده است.