گروه پرسشاحکام
کدرهگیری 1897
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی