گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 2051
تاریخ ثبت 1439/02/15
شباهت حضرت مسیح با حضرت سیّدالشّهداء

آیا این عقیده مسیحیان که مسیح پسر خدا است شباهت به خون خدا دانستن امام حسین علیه السلام (یا ثار اللَه و ابن ثاره) ندارد؟

هوالعلیم

در آئین مسیحیّت خود ذات پروردگار در فرزند ظهور داشته و این کفر است به خلاف داستان سیّدالشّهداء علیه السّلام که بین ظهور خود خدا و اثر فعلی او تفاوت است.

موضوعات مرتبط

مسیحپسر خدا

سـوالات مرتبط

ظهور حضرت عیسی