پرسش و پاسخ های مربوط به مسیح

تعداد: 2
پرسش: ظهور حضرت عیسی

کد: 2061گروه: اعتقادات
آیا غربی ها درست می گویند که حضرت عیسی نمرده و مانند امام زمان ما زمانی ظهور میکنند؟
هوالعلیم
این ادّعا را اسلام نموده است و غربی ها مدّعی قتل حضرت عیسی می باشند.
پرسش: شباهت حضرت مسیح با حضرت سیدالشهداء

کد: 2051گروه: اعتقادات
آیا این عقیده مسیحیان که مسیح پسر خدا است شباهت به خون خدا دانستن امام حسین علیه السلام (یا ثار اللَه و ابن ثاره) ندارد؟

هوالعلیم

در آئین مسیحیّت خود ذات پروردگار در فرزند ظهور داشته و این کفر است به خلاف داستان سیّدالشّهداء علیه السّلام که بین ظهور خود خدا و اثر فعلی او تفاوت است.