پرسش و پاسخ های مربوط به پسر خدا

تعداد: 1
پرسش: شباهت حضرت مسیح با حضرت سیدالشهداء

کد: 2051گروه: اعتقادات
آیا این عقیده مسیحیان که مسیح پسر خدا است شباهت به خون خدا دانستن امام حسین علیه السلام (یا ثار اللَه و ابن ثاره) ندارد؟

هوالعلیم

در آئین مسیحیّت خود ذات پروردگار در فرزند ظهور داشته و این کفر است به خلاف داستان سیّدالشّهداء علیه السّلام که بین ظهور خود خدا و اثر فعلی او تفاوت است.