گروه پرسش شبهات وپاسخ‌ها
کدرهگیری 2108
تاریخ ثبت 1439/02/15
مفهوم لقب سیّدالطائفتین

سلام علیکم.آقای حداد(رضوان اللَه تعالی علیه) به مرحوم حضرت علامه تهرانی(رضوان اللَه تعالی علیه) لقب سیدالطائفتین را دادند. در صورت امکان منظور چیست؟

هوالعلیم

مقصود ایشان تفوّق و برتری علمی و معرفتی است.