گروه پرسشاجتماعی
کدرهگیری 2118
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

ملاکاتی که برای ازدواج باید مد نظر قرار گیرد


با عرض سلام.
مرد در خواستگاری و ازدواج چه مسایل و ملاکاتی را باید مدّ نظر قرار دهد تا انتخابش درست و زندگی موفقی با محور اسلام داشته باشد؟
آیا طلاب باید ملاکهای خاصّی را مدّ نظر قرار دهند؟
آیا مسأله تبعیت زن از مرد در خواستگاری باید مطرح شود؟ به چه شکل؟ زیرا بعضا تصور خوبی از این مسأله ندارند. و اگر مطرح نشود به چه صورتی این مسأله سنجیده شود؟
اگر لطف بفرمایید در مورد وظیفه مرد در خانه و تشکیل خانواده و چگونگی سرپرستی و رفتارش با اعضای خانواده توضیحاتی بفرمایید تا از جنبه های مجتلف رفتار و عمل کرد مناسبی داشته باشیم!!.
با تشکر فراوان. حقیر.
هوالعلیم.
این مطالب در جلسات عنوان مطرح شده است.