گروه پرسش شبهات وپاسخ‌ها
کدرهگیری 2128
تاریخ ثبت 1439/02/15
نظرات دكتر علي شريعتي

سلام عليكم
دلايل رد دكتر علي شريعتي را براي من بيان كنيد ،بصورت كامل اگه ميشه
هوالعلیم
ایشان نسبت به مبانی و معلومات پایه ای اسلام اطلاع و بصیرت کافی نداشتند و لذا مطالب ایشان نوعاً اشتباه می باشد.