گروه پرسش آداب مجالس
کدرهگیری 2155
تاریخ ثبت 1439/02/15
شرکت در مجالس اهل بیت

بسم اللَه الرحمن الرحیم سلام علیکم.بنده به شدت احساس نیاز به مجالس اهل بیت علیهم السلام را میکنم.وجائی را مناسب برای این امر پیدا نمیکنم.و حتی بعضی مساجد نیز با وجود آن نور و صفای خاصی که دارد به علت بی برنامگی بی پولی یا هر چه که هست آن قدر پر شور و حال و آنطور که در شان این بزرگواران باشد برگزار نمیشود.آیا برگزاری این مجالس را در جای دیگر یا در منزل خودمان را توصیه می فرمائید و آیا این به صلاح بنده است یا نه؟
هوالعلیم
شرکت در مراسم و مجالس اهل بیت علیهم السلام موجب خیر و برکت و استفاضه از انوار صادره از آن منابع وحیانی است و شما با شرکت و مساعدت های خود بر غنای آن مجالس بیفزایید. کثرت مجالس چندان نتیجه ای ندارد.