گروه پرسش آداب مجالس
کدرهگیری 2154
تاریخ ثبت 1439/02/15
شرکت افراد دارای بیماری های مسری در مجالس

با سلام .
شرکت کردن افراد جزامی و ایدزی و دارای بیماریهای مسری،در مجالس اهل بیت و امام حسین علیهم السلام چه حکمی دارد؟
هوالعلیم
اشکال دارد و بهتر است جای مناسبی برای آنها در نظر گرفت.