گروه پرسش آداب مجالس
کدرهگیری 2157
تاریخ ثبت 1439/02/15
شرکت در مجالسی که از ناحق دفاع می کنند

بسم اللَه الرحمن الرحیم
با سلام. می خواستم از شما سؤال کنم رفتن به مجالسی (مجلسی با نام امام اهل بیت (علیهم السلام)) که از ناحق دفاع می کنند و به تعریف و تمجید و شعرخوانی در مدح او (در بعضی از ساعات مجلس) می پردازند چه حکمی دارد؟ اگر احتمال هم بدهیم که چنین اتفاقی می افتد، چه حکمی دارد؟
هوالعلیم
نباید شرکت کرد.