پرسش و پاسخ های مربوط به مجالس باطل

تعداد: 1
پرسش: شرکت در مجالسی که از ناحق دفاع می کنند

کد: 2157گروه: آداب مجالس
بسم اللَه الرحمن الرحیم
با سلام. می خواستم از شما سؤال کنم رفتن به مجالسی (مجلسی با نام امام اهل بیت (علیهم السلام)) که از ناحق دفاع می کنند و به تعریف و تمجید و شعرخوانی در مدح او (در بعضی از ساعات مجلس) می پردازند چه حکمی دارد؟ اگر احتمال هم بدهیم که چنین اتفاقی می افتد، چه حکمی دارد؟
هوالعلیم
نباید شرکت کرد.