پرسش و پاسخ های مربوط به شعر

تعداد: 2
پرسش: شرکت در مجالسی که از ناحق دفاع می کنند

کد: 2157گروه: آداب مجالس
بسم اللَه الرحمن الرحیم
با سلام. می خواستم از شما سؤال کنم رفتن به مجالسی (مجلسی با نام امام اهل بیت (علیهم السلام)) که از ناحق دفاع می کنند و به تعریف و تمجید و شعرخوانی در مدح او (در بعضی از ساعات مجلس) می پردازند چه حکمی دارد؟ اگر احتمال هم بدهیم که چنین اتفاقی می افتد، چه حکمی دارد؟
هوالعلیم
نباید شرکت کرد.
پرسش: بکاربردن الفاظ کفر امیز در اشعار

کد: 2148گروه: آداب مجالس
با سلام خدمت حضرت آیت اللَه طهرانی.
در بعضی اشعاری که مداحان و ذاکران میخوانند، خود را حسین اللَهی یا زینب اللَهی یا عبد دیگر ائمه خطاب میکنند،آیا این اشعار درست میباشند؟
ما میتوانیم نسبت به اهل بیت با این دید که مظهر تمام خداوند و ظهور اسماء و صفات کلیه اللَهیه هستند چنین حرفهایی را بزنیم؟
هوالعلیم
این اشعار حرام است و نمیتوانیم این سخنان را دربارهی ائمه علیهم السلام بگوئیم.