گروه پرسش حکمت وفلسفه
کدرهگیری 2186
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا مکان امری است حقیقی یا اعتباری

سلام عليكم , ايا مكان يك امر اعتباري است يا يك امر حقيقي ؟ در صورت امكان مشروحاً توضيح فرماييد.
هوالعلیم
مکان به عنوان ظرف حقیقی برای مظروف خارجی وجود ندارد و اعتباری است به این معنی که نفس تصوّر مظروف خارجی تصور ظرف و مکان آنرا به ذهن متبادر می کند و البته باید توجه داشت که این مسئله حتی در مورد عوالم ربوبی نیز صادق است.