پرسش و پاسخ های مربوط به مکان

تعداد: 1
پرسش: ایا مکان امری است حقیقی یا اعتباری

کد: 2186گروه: حکمت وفلسفه
سلام عليكم , ايا مكان يك امر اعتباري است يا يك امر حقيقي ؟ در صورت امكان مشروحاً توضيح فرماييد.
هوالعلیم
مکان به عنوان ظرف حقیقی برای مظروف خارجی وجود ندارد و اعتباری است به این معنی که نفس تصوّر مظروف خارجی تصور ظرف و مکان آنرا به ذهن متبادر می کند و البته باید توجه داشت که این مسئله حتی در مورد عوالم ربوبی نیز صادق است.