گروه پرسش حکمت وفلسفه
کدرهگیری 2193
تاریخ ثبت 1439/02/15
دو سؤال فلسفی

سلام علیکم ممکن است بفرمایید چرا نمی توان قائل به اصالتین ( وجود و ماهیت ) شد ؟ و دلیل قائلین به آن چه می تواند باشد ؟ آیا لطف میکنید اتحاد عاقل و معقول را با بیان ساده توضیح بفرمایید ؟ ما نفهمیدیم چه شد ؟ ... با تشکر از شما التماس دعا ...
هوالعلیم
این مطالب نیاز به مقدّمات دارد و نمی توان پاسخی سطحی به آنها داد.