گروه پرسش احکام
کدرهگیری 2234
تاریخ ثبت 1439/02/15
انگشتر به دست چپ کردن

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
نظر شما درباره ي به دست چپ كردن انگشتر حلقه و يا انگشترهاي زينتي براي خانمها چيست؟
باتشکرفراوان.
هوالعلیم
بهتر است دست راست باشد.