گروه پرسش احکام
کدرهگیری 2235
تاریخ ثبت 1439/02/15
انگشتر در دست چپ

سلام علیکم. اگر کسی در دست راستش انگشتر باشد، و انگشتری را در دست چپ خود بکند آیا این کار حرام است؟
هوالعلیم
خلاف سنّت است ولی حرام نیست.