گروه پرسش اجتماعی
کدرهگیری 2260
تاریخ ثبت 1439/02/15
جادو و طلسم

با سلام 1. آیا جادو و طلسم کردن واقعیت دارد؟ اینکه مثلاً میگویند در خانه کسی طلسم پیدا شده و بعد از آن در روند عادی زندگی خلل وارد میشود و منجر به طلاق و یا ایجاد کینه بین افراد میشود. 2. آیا راهی برای باطل کردن سحر و جادو وجود دارد؟ با تشکر
هوالعلیم
1 بلی
2 بلی