گروه پرسش اجتماعی
کدرهگیری 2263
تاریخ ثبت 1439/02/15
چشم زخم

سلام علیکم
اگر امکان دارد درباره بسته شدن بخت کسی توضیح بفرمایید آیا حقیقت دارد؟ چاره چیست ؟ اگر منبعی در این رابطه از کتب حضرت آقا است معرفی بفرمایید؟
در رابطه با چشم زخم چه طور ؟
هوالعلیم
1 امکان دارد . و راههایی برای آن وجود دارد. گرچه در هر حال انسان باید فقط بر خدا توکل نماید.
2 چشم زخم حقیقت دارد. و بعضی از ادعیه آنرا دفع می کند.