گروه پرسشاحکام
کدرهگیری 2345
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

آیا ورزش های رزمی اشکال دارد ؟


ایا ورزش های رزمی اشکال دارد {دفاع شخصی} ؟

هوالعلیم

خیر