گروه پرسشاحکام
کدرهگیری 2345
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی