پرسش و پاسخ های مربوط به ورزش رزمی

تعداد: 2
پرسش: ایا ورزش های رزمی اشکال دارد

کد: 2345گروه: احکام
ایا ورزش های رزمی اشکال دارد {دفاع شخصی} ؟

هوالعلیم

خیر

پرسش: امو ختن ورزش رزمی

کد: 1927گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمة اللَه و برکاته
آیا آموزش دیدن دررشته های ورزشی مثل کاراته که احتمال آسیب دیدگی اعضای بدن درحین تمرین بسیار زیاد است که حتی شکستگی دست یا پا بسیار مشاهده شده است اشکال دارد یا خیر؟ لطفا توضیح بفرمایید .متشکرم

هوالعلیم

هر ورزشی که احتمال بروز نقصی در آن معقول باشد اشکال دارد.بلی در ورزش های متعارف که نقص وصدمه در برخی از اوقات پیدا می شود اشکالی ندارد.