گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 410
تاریخ ثبت 1439/02/15
ارتباط با امام زمان

با سلام
چگونه وبا چه وسيله اي (ذكر:زيارت:عمل) مي توان با ولي عصر
حضرت بقيه اله العظم ارتباط برقرار كرد ؟

لطفا توضيح بفرماييد چگونه واز چه راه آسانتري (ذكر:دعا:زيارت)
مي توان راحتر وساده تر با امام زمان مي توان ارتباط معنوي پيدا كرد
هوالعلیم
انسان همیشه با امام زمان ارواحنا فداه خود مرتبط است ولی خود، این ارتباط را احساس نمی کند . امام زمان علیه السلام از خود ما به ما نزدیک تر است و او هیچگاه از ما نخواسته است که برای عرض حاجت کاری انجام دهیم تا او را حضوراً مشاهده کنیم .آنچه ازما خواسته شده است قیام وظیفه وتکلیف الهی است خواه موفق به زیارتش بشویم یا نشویم بزرگان از این راه به مقصد رسیده اند نه از این طرف وآن طرف رفتن وسر خود را به این امور غیر مفید گرم کردن.