گروه پرسشاخلاق وعرفان
کدرهگیری 469
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

پذیرش توبه واقعی


سلام من الوده به گناه غیبت و تهمت و دروغ و ریا و چشم چرونی و بی احترامی پدرو مادر و تارک نماز و شکستن روزه عمدی وهر چه فکر کنید هستم لطفا یک برنامه و دستوری برای توبه و رویگردانی از اینها بمن بدید و از کجا عملا بفهمم که توبم قبول شده؟
هوالعلیم
اگر واقعا توبه کنید خداوند قبول میکند به شرط اینکه تکرار نشود.