گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 472
تاریخ ثبت 1439/02/15
توبه از گناه بزرگ

سلام.میخواستم بپرسم چکاری باید انجام داد تا خدا از یک گناه خیلی بزرگ ما بگذرد و آبروی ما را پیش خودش و بندگانش حفظ کند؟ من واقعا از کردۀ خودم پشیمانم اما میترسم خدا از گناهم نگذرد و من را نبخشد. و اینکه آبرویم را نخرد. خواهش میکنم راهنمایی ام کنید. ممنون
هوالعلیم
شما واقعاً توبه کنید خداوند ستّار العیوب است.