گروه پرسشاخلاق وعرفان
کدرهگیری 475
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

جایگاه توبه کنندگان


با سلام و عرض خسته نباشید! انسانی که قبل از ورود به وادی سلوک (یقظه) مرتکب گناهان بسیار بزرگی شده که در قران برای انجام دهندگان آن عذاب شدید ذکر شده.اگر بعد از ورود به وادی سیر و سلوک الی اللَه مرتکب آن گناهان نشود و فقط فکرش متمرکز در فنا فی اللَه باشد. آیا این نفس استعداد رسیدن به این مقام را مانند دیگر افراد دارد؟حتی همانند انسانی که گناه نکرده؟ خدا با این انسان چگونه است؟
بزرگان یا عرفایی هستند که بعد از همچنین گناهانی متنبه شده باشند و به این مقام رسیده باشند؟نام ببرید تا از سرگذشتشان استفاده کنیم.
هوالعیم
کسی که از گناه توبه کند مانند آن است که اصلاً مرتکب نشده است. فضیل عیّاض یکی از این بزرگان است.