گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1842
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی
نماز خواندن در قبرستان

خواندن نماز عید فطر در مکانی که قبرستان هست و قدمت قبرها به 100 سال نمی رسد ولی آن قبر ها را با گریدر صاف کرده اند و از قبرستانی خارج کردهاند چه حکمی دارد اگر درست نیست چه باید کرد.

هوالعلیم

اشکالی ندارد.