3

مصاحباتی در رابطه با شخصیت عارف کامل حضرت حاج سید هاشم حداد(۳)

1153
مشاهده متن

پدیدآورآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

گروهطرح مبانی اسلام

مجموعهنفحات انس

تاریخ 1415/06/07

جلسه‌های مجموعه (3 جلسه)

توضیحات

1 عارف و ولی کامل الهی از مقام توحید ذات پروردگار متعال به مسائل مادون تنزّل نمی کند. 2 توضیحی راجع به حقیقت مقام ولایت و مقام احدیت و واحدیت ذات پروردگار متعال. 3 اتصال و اتحاد حقیقت وجود مرحوم حداد و اولیاءالهی با وجود و حقیقت ولایت ائمه اطهار علیهم السلام . 4 استعمال و بکار بردن عباراتی که اختصاص به ائمه معصومین علیهم السلام و مقام ولایت مطلقه ایشان دارد نسبت به سایر افراد خلاف فرهنگ تشیّع و اسلام می باشد. 5 مرحوم حداد و اولیاءالهی همواره افراد را به سمت توحید پروردگار متعال و حقیقت ولایت فرا می خواندند.
/0
پی دی اف پی دی اف موبایل ورد صوت