دعاهای ماه مبارک رمضان

مداح حاج آقا جلال حاج ابوالقاسم

توضیحاتقرائت دعای افتتاح 1