ادعیه و زیارات

دعاهای ماه مبارک رمضان (تعداد بخشها: 7)

مداح گروه علمی

توضیحاتصوت مجموعه قرائت های ادعیه ماه مبارک رمضان:
دعای افتتاح، دعای ابوحمزه ثمالی، دعای مسجد زید، دعای شب قدر، مناجات امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه

توضیحاتقرائت دعای سحر

توضیحاتقرائت دعای افتتاح 1

توضیحاتقرائت دعای افتتاح 2

توضیحاتقرائت دعای ابوحمزه ثمالی

توضیحاتقرائت دعای مسجد زید

توضیحاتقرائت دعای شب قدر

توضیحاتقرائت مناجات امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه