کتاب صوتی معاد شناسی ج5 - جلسه5

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتمجلس سى‌ام: قیامت در عرض عالم نیست بلكه بر آن احاطه دارد از صفحه (147-177)