نفحات انس - جلسه3

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1415/06/07

توضیحات1 عارف و ولی کامل الهی از مقام توحید ذات پروردگار متعال به مسائل مادون تنزّل نمی کند. 2 توضیحی راجع به حقیقت مقام ولایت و مقام احدیت و واحدیت ذات پروردگار متعال. 3 اتصال و اتحاد حقیقت وجود مرحوم حداد و اولیاءالهی با وجود و حقیقت ولایت ائمه اطهار علیهم السلام . 4 استعمال و بکار بردن عباراتی که اختصاص به ائمه معصومین علیهم السلام و مقام ولایت مطلقه ایشان دارد نسبت به سایر افراد خلاف فرهنگ تشیّع و اسلام می باشد. 5 مرحوم حداد و اولیاءالهی همواره افراد را به سمت توحید پروردگار متعال و حقیقت ولایت فرا می خواندند.