ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ - جلسه1

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1439/09/17