ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ - جلسه2

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1439/09/22